வெற்றியின் ரகசியம்

( translated from . . .Thanks to Sunder for sharing this.)
நான் புதிய பயணம் புறப்பட்ட போதெல்லாம்
பயமென்னும் பேய் ஒரு பொய்யை சொன்னது.
” தோல்வி நிச்சயம். காயப் படுவாய், வலியால் துடிப்பாய்.”
வழி நெடுக, திரும்ப திரும்ப அச்சுறுத்தியது,
” உனக்கு வயதாகி விட்டது. பலவீனமாய் இருக்கிறாய். திரும்பிப் போ.”
குழம்பினேன், தடுமாறி விழுந்தேன். ஆனாலும் பயணித்தேன்.
கடினமான பாதை தான்.
ஆனால் மற்றவர் சொன்னது போலாகவில்லை .
நான் தோற்கவில்லை.
என்ன, குழம்பி இருக்காவிட்டால், கொஞ்சமும் தடுமாற்றம் இல்லாமல் பயணித்திருப்பேன்.
வெற்றியின் ரகசியம் இது தான்:
பயத்தின் குரலை கண்டு கொள்ளுங்கள்,
அதன் பேச்சை ஒரு காதில் வாங்கி மறு காதில் உடனே வெளியேற்றுங்கள்.

Advertisements

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s