மாயக் குதிரை

மாயக் குதிரை
நொடியில் அடையும் இலக்கை!
அக்கரைப் பச்சை ஆசை காட்ட
இலக்கும் உடனே மாறும்.
மறுபடியும் பயணம்,
மறுபடியும் பச்சை.

Advertisements

One response to “மாயக் குதிரை

 1. Thirumoolar:
  yavarkumam Iraivanukor pachillai,
  yavarkumam pasuvuku or vayurai,
  yavarukunam unnum pothu or kaipidi,
  yavarkumam prirarkor Innuraithane.

  The least one can do to fellow human beings is to be polite and have kind words.

  I have learnt so much from my children and it is wonderful that youre recording it so it can be revisted.
  Arjun’s “Does he know?” is an example and probably triggered your take on Kadavul.

  Arun’s greeting card is nice and so is his poem “three bears”.

  Chocku

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s