புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

அருண் சில வாழ்த்துகளை தயாரிக்க ஆரம்பித்து விட்ட காரணத்தால் நாங்கள் எல்லோரையும் முந்திக்கொண்டு வாழ்த்து season ஐ தொடங்குகிறோம். நீங்கள் தமிழில் வாழ்த்த விரும்பினால் எங்களுக்கு எழுதுங்கள் – இந்த blog இல் பிரசுரிக்கிறோம்!

அருனின் வாழ்த்துகள்!

அருனின் வாழ்த்துகள்!

Advertisements

One response to “புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

  1. sunder and sonati

    Great drawings! I like your site; a good mixture of stuff, not cluttered…

Please give us your feedback on this post.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s